slider200

Referencer til tidligere udførte opgaver

Firmaet har siden etableringen i 1980 været rådgiver på ca. 2200 sager for stat, kommuner, boligselskaber, banker, byggeskadefond, samt private bygherrer. Opgaverne har været af meget varieret karakter og omfang, således at vi i dag besidder en bred vifte af viden, der dækker de stillede krav.