slider200

Forsikringsforhold

Firmaet har tegnet ingeniøransvarsforsikring hosTopdanmark Forsikring A/S med forsikringsnummer E 4049 328 023. Dækningssum for personskade er 12.500.000 kr og for tingskade/ formueskade 10.000.000 kr.