slider200

Mandskabs- og ledelsesmæssige ressourcer

I vores fastansatte medarbejderstab har vi pt. 2 teknikumingeniører,  med hver over 30 års erhvervserfaring.

Fagligt dækkes områderne:

Bygningskonstruktioner
VVS- og ventilationsinstallationer samt indeklima
Energiforhold og -beregninger
El-installationer og rumbelysning
Bygningsakustik
Anlægsarbejder samt kloak- og ledningsarbejder i terræn.

Blandt firmaets faste medarbejdere udpeges, til den aktuelle sag, en projektleder der har den daglige kontakt til kunden samt til projekterings- og byggeleder.
Der opnåes herved at det er den samme person der under hele byggesagen er firmaets kontaktperson udadtil og at vores målsætning føres ud i livet.

Projekterings- og tilsynsgruppen bemandes ligeledes fra sag til sag, med fagingeniører og sagsmedarbejdere, således at antal og arbejdsområde matcher den aktuelle opgave.

Detailprojektering af el-installationer og rumbelysning varetages af ekstern samarbejdspartner (rådgivende el-ingeniør)

Der vil indenfor hvert af hovedområderne (bærende konstruktioner samt enrgi, VVS- og indeklima), foruden det nødvendige antal projektansatte medarbejdere, altid være mindst en medarbejder fra firmaets faste medarbejderstab.